easyITsecurity.pl

Marcin Pieleszek


MP

Marcin Pieleszek jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej. Współautor Biblii e-biznesu 2 (red. Maciej Dutko), twórca i kreator nowego projektu easyITsecurity.pl, przybliżającego w sposób przystępny wiedzę z dziedziny bezpieczeństwa technologii IT.  EasyITsecurity.pl to konsultacje i szkolenia stacjonarne oraz elektroniczne pozwalające zmniejszyć do minimum ryzyko biznesowe wykorzystania narzędzi IT. Marcin posiada 19 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia różnego rodzaju programów edukacyjnych, na różnych szczeblach kształcenia. Dydaktykę zawsze łączył z praktyką. Właściwie z technologiami IT związał swoją drogę zawodową prowadząc firmę wdrożeniową, pracując jako informatyk, a następnie administrator systemów informatycznych (obecnie dużej grupy kapitałowej). Jest autoryzowanym inżynierem systemowym i trenerem technologii Microsoft (Microsoft Certified Trainer, MCSE, Microsoft Certified IT Professional, Microsoft Certified Solutions Associate). Prowadzi zajęcia na Uczelniach biznesowych oraz doradza w zakresie infrastruktury, narzędzi i bezpieczeństwa IT w firmach.