Skradziono laptopa z danymi setek tysięcy studentów!
Absolwenci, studenci oraz ci, którzy aplikowali na studia na SGGW zostali poinformowani mailowo,
że ich dane zostały skradzione, wraz z laptopem jednego z pracowników uczelni. Niepokój może wzbudzać ilość tych danych – Zabrakło tylko numeru buta.
Uczelnia nie jest w stanie określić ilu osób dotyczy problem, w swoim oświadczeniu podaje, że chodzi o „dane osobowe przetwarzane w trakcie postępowań rekrutacyjnych w ostatnich latach”. Możemy więc przyjmować, że każdy, kto kiedyś składał papiery do SGGW jest w grupie ofiar, których dane znajdowały się na dysku skradzionego laptopa.
Jak czytamy w oświadczeniu, na dysku komputera znajdowały się następujące dane osobowe kandydatów: PESEL, imię i nazwisko, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego,
nr telefonu komórkowego – imiona rodziców i wiele innych…
Studenci chcą pozwu zbiorowego. Poszkodowani założyli grupę na Facebooku i jest w niej już ponad 14 000 członków.

O tym, jak zabezpieczyć swoje dane przeczytasz w książce: bit.ly/badzbezpieczny
Źródło: https://niebezpiecznik.pl/…/kradziez-laptopa-sggw-dane-st…/…